Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμας


Οι κύριες μορφές εφαρμογών που προσφέρει η εταιρεία μας είναι:
  • Desktop εφαρμογές
  • Web εφαρμογές
  • Κατανεμημένες εφαρμογές (internet, intranet)
  • Εφαρμογές για smart phones
  • Βάσεις δεδομένων
  • Κατασκευή ιστοσελίδων

Η επιχείρηση μας αναπτύσσει εφαρμογές τόσο για το ευρύ κοινό ικανοποιώντας τις απαιτήσεις πολλών χρηστών όσο και για μεμονωμένους πελάτες ικανοποιώντας πιο εξειδικευμένες προτιμήσεις. Οι εφαρμογές μας αναπτύσσονται βασισμένες στο τεχνολογίες Microsoft (όπως .NET Framework, SQL Server, IIS κ.λ.π.) εξασφαλίζοντας πλήρη συμβατότητα με όλες τις εκδόσεις των Windows.

Copyright @ 2008-2024 IntelSoft | Κατασκευή ιστοσελίδων, εφαρμογές λογισμικού